Tất cả Bác Sĩ

PGS.TS.BS. VŨ THỊ NHUNG

  • Chuyên Khoa Sản Phụ
  • (>45 năm kinh nghiệm)
  • Chủ Tịch Hội Phụ Sản TP.Hồ Chí Minh
  • Nguyên Giám Đốc Bệnh Viện Hùng Vương